Socis

Qui i com es pot fer soci de l'Associació Cultural Neret?

Tothom pot fer-se soci de l'entitat. Només cal sol·licitar-ho per escrit, mitjançant una butlleta que podeu descarregar-vos clicant aquí. Un cop ben complimentada i signada, cal lliurar-la a la nostra secretaria i pagar la quota anual.

Quotes anuals

La quota anual de soci de l'entitat és de 14€.

Què significa ser soci de l'Associació Cultural Neret?

  • Tenir dret als descomptes aprovats per la Junta Directiva en totes les activitats planificades per l'entitat després de 9 mesos, a partir de la data en què la junta directiva ha aprovat l'alta com a soci.
  • Ésser informat, puntualment, de qualsevol acte que aquesta organitzi.
  • I, en tot cas, poder participar de les seccions i/o activitats de l'associació sota l'aixopluc dels drets i deures dels estatuts d'aquesta.

Qualsevol sol·licitant és considerat soci quan

  • Ha complimentat adequadament i signat la butlleta d'inscripció.
  • L'ha lliurada a la nostra secretaria.
  • Ha estat aprovada la seva alta a l'entitat per la Junta Directiva, qui ho comunica al/als interessat/s.
  • Ha abonat la quota corresponent i/o està actualitzada.
Amunt