Socis

Inicieu una sessió amb el vostre usuari per veure més opcions en aquesta pàgina

Qui i com es pot fer soci de l'Associació Cultural Neret?

Tothom pot fer-se soci de l'entitat. Només cal anar a la secretaria virtual i escollir la opció "Fer-se soci de Neret" i omplir les dades que se us demana.

Un cop omplert el formulari caldrà que ens feu arribar degudament signada la butlleta d'inscripció que us arribarà per correu electrònic.

Quotes anuals

La quota anual de soci de l'entitat és de 14€.

Què significa ser soci de l'Associació Cultural Neret?

  • Tenir dret als descomptes aprovats per la Junta Directiva en totes les activitats planificades per l'entitat després de 9 mesos, a partir de la data en què la junta directiva ha aprovat l'alta com a soci.
  • Ésser informat, puntualment, de qualsevol acte que aquesta organitzi.
  • I, en tot cas, poder participar de les seccions i/o activitats de l'associació sota l'aixopluc dels drets i deures dels estatuts d'aquesta.

Qualsevol sol·licitant és considerat soci quan

  • Ha complimentat adequadament i signat la butlleta d'inscripció.
  • L'ha lliurada a la nostra secretaria.
  • Ha estat aprovada la seva alta a l'entitat per la Junta Directiva, qui ho comunica al/als interessat/s.
  • Ha abonat la quota corresponent i/o està actualitzada.
Amunt